Wyślij zapytanieZostaw swoje dane. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w przeciągu 24h:

Centrum Marszałkowska
Warszawa

 


+48 600 130 777
cm@bbidevelopment.pl

 

Agent wyłączny


+48 22 544 80 00
cm@cbre.com

 

Zarządca Nieruchomości

ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa
+48 22 698 11 11
+48 739 00 94 00

Zarządzanie Sezam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowy Sezam Spółka komandytowaz siedzibą w Warszawie (00-042), ul. Nowy Świat 53 lok. 123 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361140, REGON: 142495945, NIP: 7010248449.