Centrum Marszałkowska
Warszawa

 
Wynajem powierzchni handlowych i biurowych


+48 22 544 80 00
cm@cbre.com

 

Zarządca Nieruchomości

Plac Konesera 2, 03-736 Warszawa
+48 22 128 44 77
+48 662 082 470

Zarządzanie WeCARE Sp. z o.o. należąca do Liebrecht & wooD Group, Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000041335, NIP 522-25-51-111.