Zakup działki to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Jeśli chcesz kupić działkę, musisz dokładnie wiedzieć, ile będzie cię to kosztować. W tym artykule przyjrzymy się ile zapłacisz u notariusza za zakup działki. notariusz to osoba upoważniona do dokonywania czynności prawnych, które mają mieć moc prawną. Osoba, która chce dokonać zakupu działki, musi udać się do notariusza. Notariusz przygotuje umowę kupna-sprzedaży, która jest niezbędna do tego, aby zakup był ważny prawnie. Koszt usługi notariusza zależy od wielu czynników, takich jak: wartość działki, rodzaj transakcji, czy jest to pierwsza umowa kupna-sprzedaży między stronami. W przypadku zakupu działki koszt notariusza może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

6 zł x stron dokumentu + podatek VAT

Notariusz przy zakupie działki kosztuje od 222 do 522 złotych.

Tax notarialna dla mienia o wartości 30 000 – 60 000 zł została określona na 710 zł plus 1 procent nadwyżki od wartości powyżej 30 000 zł. Z kolei taksa notarialna dla mienia o wartości 60 000 – 1 000 000 zł wynosi 1 010 zł plus 0,4 nadwyżki od wartości powyżej 60 000 zł.

Kto pokrywa koszty notarialne przy zakupie działki?

W przypadku umów sprzedaży nieruchomości koszty notarialne ponosi Kupujący, chyba że chodzi o nowe mieszkanie od dewelopera. W takim wypadku podatek płaci deweloper.

Jakie opłaty przy zakupie działki?

Kupując działkę od osoby fizycznej, która nie jest rolnikiem, musimy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Jest on równy 2% wartości nieruchomości i jest naliczany od ceny, która widnieje w akt notarialnym. PCC to podatek dochodowy, który możemy sami uregulować w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

Czy muszę kupować działkę przez notariusza?

Warto zwrócić uwagę na kilka elementów podczas kupna działki. Pamiętaj, aby w dniu zawarcia umowy poprosić notariusza żeby raz jeszcze zajrzał do aktualnej księgi wieczystej. W przypadku gdy kupujemy działkę od osoby rozwiedzionej, należy upewnić się czy parcela nie była przedmiotem majątkowej wspólności małżeńskiej oraz czy dokonali podziału majątku. Warto także sprawdzić czy nikt nie ma prawa pierwokupu lub dzikiego roszenia na tej działce.

Co należy zrobić, aby uzyskać pozwolenie na budowę na działce?

Podstawową formalnością po zakupie działki i podpisaniu aktu notarialnego, jest złożenie wniosku do sądu rejonowego o dokonanie wpisu w księdze wieczystej nieruchomości. Można to dokonać samodzielnie lub skorzystać z usługi świadczonej przez notariusza, który asystował podczas zakupu działki.

„Gdzie należy zgłosić zakup działki?”

Osoby fizyczne, które nabyły nieruchomość mogą się skontaktować z urzędem miasta lub gminy. Dowiedzą się tam jaki jest rodzaj dokumentu, jaki powinni dostarczyć oraz jakie są stawki podatku od nieruchomości. Wypełniony formularz IN-1 można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w siedzibie urzędu.

Ile czasu trwa kupno działki?

Bardzo często kupno działki może zająć nawet kilka godzin, a w niektórych przypadkach nawet więcej. Wynika to z faktu, że musimy udać się do biura oraz podpisać wiele dokumentów. Wszystko to sprawia, że cała procedura jest bardzo czasochłonna.

Kto wybiera notariusza przy zakupie działki?

Kupujący. Reguła jest taka, że kancelarię notarialną wybiera kupujący lokal mieszkalny (bądź inną nieruchomość). Głównie ze względu na to, że ponosi on wszystkie koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty podatków. Twój pośrednik może mu jednak polecić sprawdzonego notariusza.

Jak długo trwa zapis u notariusza?

Samo odczytanie i podpisanie umowy oraz wydanie jej wypisów nie powinno trwać dłużej niż godzinę. Niekiedy jednak spotykamy się z sytuacjami, kiedy strony negocjują i zmieniają zapisy umowy, a także kiedy mają wiele pytań. Wtedy czas może się wydłużyć.

O czym należy pamiętać przy zakupie działki?
-Zwrócić uwagę na wielkość działki
-Upewnić się, że działka ma dostęp do drogi publicznej
-Sprawdzić, czy na działce są jakieś ograniczenia

Przed zakupem działki koniecznie trzeba zapytać o aktualny stan zagospodarowania terenu – czy w pobliżu znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, czy też przyjdzie nam budować je na własny koszt oraz czy przez teren działki nie biegną media (np. telefoniczne). Zwróćmy uwagę również na to, ile kosztowałby dojazd do działki (nawet jeśli jest ona oddalona od miasta, to musi być droga dojazdowa).

Co trzeba sprawdzić przy zakupie działki?

Przede wszystkim warto zajrzeć do księgi wieczystej oraz oczywiście do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki plan nie jest opracowany). Dzięki temu można się dowiedzieć, jakie urząd miasta ma plany co do okolicy naszego gruntu. Ponadto warto też skontaktować się z sąsiedztwem, aby dowiedzieć się, czy nikomu przeszkadza nasza działka pod wybranym przez nas rodzajem działalności.

Co należy sprawdzić przed kupnem działki?

Przede wszystkim dokumenty określające stan prawny nieruchomości oraz dokument, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy (MPZP) w obszarze, której położona jest interesująca nas działka. Dokumenty te powinny być dostępne w biurze sprzedaży nieruchomości lub u notariusza.

Czy od zakupu działki płaci się podatek?

Tak, podatek od czynności cywilnoprawnych, jest to opłata 2% wartości nieruchomości.

Ile czasu na zgloszenie zakupu działki?

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, która weszła w życie 1 stycznia 2020 r. nabywca nieruchomości ma 14 dni na zgłoszenie faktu jej nabycia w urzędzie gminy. Deklaracje podatkowe można składać osobiście, przez platformę e-PUAP lub pocztą. Gdy czas na ich złożenie upłynie, podatek od nieruchomości będzie należny od dnia, w którym doszło do jej nabycia – tj. trzeba go będzie uregulować dopiero po upływie terminu na jego zapłacenie.

Zobacz także:  Jaka izolacja na lane skosy?