Send an inquiryLeve your details. Our advisor will contact you within 24 hours:

Centrum Marszałkowska
Warsaw

 


+48 600 130 777
cm@bbidevelopment.pl

 

Exclusive Agent


+48 22 544 80 00
cm@cbre.com

 

Property Manager:

ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa
+48 22 698 11 11
+48 739 00 94 00

Zarządzanie Sezam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowy Sezam Spółka komandytowaz siedzibą w Warszawie (00-042), ul. Nowy Świat 53 lok. 123 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361140, REGON: 142495945, NIP: 7010248449.